Disclaimer

Geheimhoudingsverklaring

Serrix verplicht zich, naar beste kunnen, erop toe te zien dat de op deze site geplaatste informatie juist en actueel is. Serrix behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te allen tijde en zonder waarschuwing te corrigeren. Serrix kan echter de juistheid, nauwkeurigheid, grondigheid of volledigheid van de op deze site aanwezige informatie niet garanderen. Serrix heeft deze geheimhoudingsverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat Serrix veel belang hecht aan geheimhouding. Hierna wordt getoond hoe de informatie voor deze website wordt verzameld en verspreid.

Formulieren
Het contactformulier van de site vraagt gebruikers ons contactinformatie te verstrekken, zoals naam en e-mailadres. Andere persoonlijke informatie wordt niet ingewonnen, behalve indien deze wordt verstrekt door de zich registrerende persoon. De in de registratieformulieren verstrekte contactinformatie wordt gebruikt om indien dat nodig is in contact te komen met de gebruikers.

Externe links
Deze site bevat links naar andere sites. Serrix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en voor de wijze waarop deze met geheimhouding omgaan.

Veiligheid
Deze site beschikt over veiligheidsmaatregelen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van de tot onze beschikking staande informatie.

Automatisch opgeslagen informatie
Wij gebruiken uw IP-adres om brede demografische informatie te verzamelen, waardoor wij een beter inzicht krijgen omtrent de vraag naar het product en in wat gebruikers graag meer zouden willen zien op deze website. De opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor webstatistische doeleinden, zoals het aantal keer dat een pagina is bekeken, hits etc.

Juridische informatie en auteursrecht
Tenzij anderszins vermeld, berust het auteursrecht van de op Mycosan.com getoonde illustraties bij Serrix. Het auteursrecht wordt automatisch beveiligd op het moment dat het werk wordt gecreëerd.

Zonder de voorafgaande toestemming van de webbeheerder of een onmiskenbaar daarvoor toestemming gevende aanduiding van de webbeheerder, mogen bezoekers op geen enkele wijze gebruik maken van de afbeeldingen en/of illustraties van Serrix.com. Onbevoegde distributie van auteursrechtelijk beschermde illustraties is onrechtmatig en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en persoonlijke aansprakelijkheid voor schade in een civielrechtelijke procedure.

Hotlinken van afbeeldingen van de webserver van Serrix is niet toegestaan. Gebruik van een afbeeldingsbestand (.jpg, .gif of .bmp) of een gecomprimeerd bestand (.zip of .rar) via “hotlinking” (rechtstreeks linken) naar een bestand dat niet op uw eigen directory server of de server van uw host staat, wordt aangemerkt als diefstal van bandbreedte.

Informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Serrix kan te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op het materiaal vervat in of beschreven op deze site.

Serrix kan ook zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen op deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker is gebonden aan die wijzigingen en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden door te lezen.

Bezoeken van de website
Indien u vragen heeft over deze geheimhoudingsverklaring, de praktijken van deze site of uw contacten met deze website, kunt u contact opnemen met info@serrix.com