Voetschimmel Mycosan

KAS IR „ATLĒTA PĒDA”?

Atlēta pēda ir slimība, ko izraisa mitrā vidē, piemēram, publiskajās dušās un ģērbtuvēs, mītošas sēnītes.