Oświadczenie o poszanowaniu prywatności

Państwa prywatność jest niezwykle ważna dla marki Mycosan. Dlatego też przestrzegamy prawa w zakresie poszanowania prywatności. Oznacza to, że:

 • Poprzez niniejsze oświadczenie  o poszanowaniu prywatności, wyraźnie określamy nasze cele przed przystąpieniem do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Przechowujemy najmniejszą konieczną ilość danych i jedynie dane niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu.
 • Wyraźnie prosimy o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy tego rodzaju zgoda jest wymagana.
 • Stosujemy środki ostrożności  konieczne dla ochrony Państwa danych osobowych. Narzucamy te zobowiązania także współpracującym z nami stronom dokonującym dla nas przetwarzania danych osobowych.
 • Szanujemy Państwa prawa takie jak prawo uzyskania dostępu, dokonania korekty bądź usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Państwa dane są u nas bezpieczne i zawsze będziemy używać ich w sposób bezpieczny. W niniejszym oświadczeniu nt. prywatności, wyjaśniamy, co robimy z informacjami pozyskanymi na Państwa temat ze strony  www.mycosan.com/pl/

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź chęci uzyskania większej ilości informacji na temat przechowywanych przez nas danych, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Newsletter
Możecie Państwo zasubskrybować nasz newsletter. W newsletterze publikujemy informacje o nowościach, porady i informacje o zniżkach promocyjnych. W dowolnym momencie możecie Państwo anulować tę subskrypcję. Każdy newsletter zawiera link do anulowania subskrypcji.

Google Analytics
Używamy Google Analytics w celu monitorowania tego, jak odwiedzający korzystają z naszej strony. Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych. Umowa ta bardzo dokładnie określa, jakiego rodzaju dane mogą być monitorowane. Nie udzieliliśmy firmie Google pozwolenia na wykorzystywanie pozyskanych informacji dla potrzeb innych usług Google. Pozwoliliśmy firmie Google na uczynienie adresów IP anonimowymi.

Okresy przechowywania
Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej, niż zezwalają na to przepisy prawa ani też  dłużej, niż jest to konieczne ze względu na cele związane z przechowywanymi informacjami.

Przekazywanie innym spółkom i instytucjom
W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane z wykorzystaniem strony trzeciej jak np. agencja hostingowa bądź system zarządzania kampanią.

Podmioty pomagające nam w przetwarzaniu Państwa danych osobowych mogą używać Państwa danych jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i w celu dostarczenia nam zakontraktowanych usług. Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane podpisaliśmy odpowiednie umowy o przetwarzaniu danych.

Dane zbierane za pośrednictwem ciasteczek mogą być udostępniane stronom trzecim umieszczającym dane ciasteczka. W niektórych przypadkach może ciążyć na nas prawne zobowiązanie względem instytucji rządowych bądź innych podmiotów udostępnienia Państwa danych. W takich okolicznościach przekazujemy jedynie wyraźnie wymagane informacje.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą ogromnej wagi. W celu ochrony Państwa prywatności, podjęliśmy następujące środki bezpieczeństwa:

 • Używamy bezpiecznych połączeń (Secure Sockets Layer lub SSL) chroniących wszelkie przesyłane  informacje w momencie, gdy wprowadzacie Państwo swoje dane osobowe.

Ciasteczka

[cookie_declaration]

Zmiany w niniejszym oświadczeniu dotyczącym poszanowania prywatności
W przypadku wprowadzenia zmian na naszej stronie internetowej, jesteśmy zobowiązani do odpowiedniego dostosowania naszego oświadczenia  o poszanowaniu prywatności. Proszę zawsze zwracać uwagę na zamieszczoną u  góry datę i sprawdzać, czy nie pojawiły się nowe wersje. Dołożymy wszelkich starań, by powiadamiać Państwa o dokonywanych zmianach.

Aby zmienić, usunąć i uzyskać dostęp do swoich danych
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź chęci sprawdzenia, jakie Państwa dane są przechowywane, zawsze możecie Państwo  skontaktować się z nami. Dane kontaktowe widnieją poniżej.

Macie Państwo prawo:

 • do uzyskania wyjaśnień, jakiego rodzaju dane znajdują się w naszym posiadaniu  i co z nimi robimy
 • uzyskać dostęp do posiadanych przez nas danych
 • skorygować błędne informacje
 • żądać usunięcia nieaktualnych danych
 • cofnąć udzieloną zgodę
 • zgłosić zastrzeżenia co do określonego sposobu wykorzystania danych

Proszę zawsze dokładnie określić, o kogo chodzi, abyśmy mogli być pewni, że nie zmienimy bądź nie usuniemy danych niewłaściwej osoby.

Aby zgłosić reklamację
Jeśli macie Państwo poczucie, że nie jesteśmy wystarczająco pomocni, macie Państwo prawo złożyć reklamację do Europejskiego Organu Nadzorującego Ochronę Danych Osobowych bądź lokalnego odpowiednika tego organu jak np. Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce (https://uodo.gov.pl/)