kalknagel test

Serrix consumentengezondheid

Onze geheimhoudingsverplichting
Bij Serrix weten wij hoe belangrijk de bescherming van uw persoonlijke informatie is. Wij willen dat al onze klanten – on line of in levende lijve – veilig en betrouwbaar bij ons kunnen winkelen. In overeenstemming met dat doel hebben wij dit geheimhoudingsbeleid ontwikkeld, waarin een overzicht wordt gegeven van onze richtlijnen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie door Serrix.

Wie is Serrix?
Dit beleid is van toepassing op Serrix BV., en al zijn afdelingen.

Welke informatie wordt door Serrix verzamelt en hoe wordt deze gebruikt?
Bij Serrix verzamelen wij twee soorten informatie: persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie.

Met uw toestemming mogen wij uw persoonlijke informatie voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om:

  • te voldoen aan verzoeken om producten, diensten of informatie;
  • klantenservice te verstrekken;
  • prijsvragen of promoties te beheren;
  • nieuwe producten en diensten aan te bieden;
  • de effectiviteit van onze websites of onze marketinginspanningen te meten en te verbeteren; onze on line of in store aanbiedingen toe te snijden op uw voorkeuren.

Ook kunnen wij klanteninformatie verzamelen en samenvatten voor statistische doeleinden, in een format waaruit geen individuele gegevens meer kunnen worden herleid.
Persoonlijke informatie heeft met name betrekking op uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt er altijd voor kiezen om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken. Indien u daar echter voor kiest, kunnen wij u wellicht niet voorzien van de door u gewenste producten, service of informatie. Niet-persoonlijke informatie is niet naar u als individu te herleiden. Uw postcode bijvoorbeeld, helpt ons bij de planning van onze productdistributie.

Uw impliciete toestemming
In sommige gevallen is uw toestemming impliciet als wij u met een aangegeven doel vragen om persoonlijke informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld, wij kunnen het door u gekochte product alleen leveren, indien u ons uw adres en telefoonnummer heeft gegeven.

Uw uitdrukkelijke toestemming
In andere gevallen zullen wij u vragen uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het gebruiken van uw persoonlijke informatie, om u te kunnen adviseren over producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om “ervan af te zien” dat uw informatie voor dit doel wordt gebruikt. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft op de nieuwsbrief van Serrix, zullen wij u tevens vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor het toesturen van promotie-informatie.

Intrekken van uw toestemming
Indien u heeft ‘gekozen voor’ of zich heeft ingeschreven op een van onze nieuwsbrieven of verzendlijsten, bieden wij u altijd de mogelijkheid om ‘ervan af te zien’ of uw inschrijving op te zeggen. Bijvoorbeeld, elke e-mail die wij u toesturen, bevat informatie over hoe u kunt aangeven geen verdere e-mail meer te willen ontvangen.

Voorbeeld van verzamelde informatie

Deelnemen aan een prijsvraag, promotie of enquête
Van tijd tot tijd kunnen wij prijsvragen, promoties of enquêtes houden. Indien u daaraan deelneemt, kunt u worden gevraagd om contactinformatie en aanvullende optionele enquête-informatie te verstrekken (bijvoorbeeld productvoorkeuren). Informatie van inschrijvingen op prijsvragen wordt gebruikt om met u contact op te nemen als u wint. Ook kunnen wij de informatie uit enquêtes samenvatten op een manier dat deelnemers aan de prijsvraag in een analyse niet meer herkenbaar zijn, maar wij zullen de persoonlijke informatie uit inschrijvingen niet verspreiden. Op alle prijsvragen zijn voorschriften van toepassing die beschikbaar zijn bij elke afzonderlijke prijsvraag.

Informatie die Serrix automatisch verzamelt
Zoals veel andere websites, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie over de websitegebruikers, die niet naar u te herleiden is. Tot de voorbeelden behoren het Internet Protocol (IP) adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop u toegang heeft tot de website, het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks gelinkt werd met de website, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u bezochte onderdelen van de website, de pagina’s van de website die worden gelezen en de afbeeldingen die worden bekeken alsook de inhoud die u van de website heeft gedownload. Deze niet-persoonlijke informatie wordt gebruikt voor website en systeembeheerdoeleinden en voor het verbeteren van de website.

Cookies

Trackinginformatie
Wij kunnen niet-persoonlijke informatie gebruiken voor het compileren van rapporten met trackinginformatie, die betrekking heeft op de demografie van websitegebruikers, traffic patronen op de website en aankopen op de website en deze rapporten vervolgens verstrekken aan adverteerders en anderen. De trackinginformatie in de rapporten kan op geen enkele wijze worden gekoppeld aan de identiteit of overige persoonlijke informatie van individuele gebruikers. Wij kunnen de trackinginformatie ook linken aan de persoonlijke informatie, die op vrijwillige basis door gebruikers van de website is verstrekt. Zodra een dergelijke link is gemaakt, wordt alle gelinkte informatie behandeld als persoonlijke informatie, die uitsluitend in overeenstemming met dit beleid zal worden gebruikt en onthuld.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Als u een van die links aanklikt, komt u in contact met een andere website of internetbron. Serrix heeft geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of zeggenschap met betrekking tot die andere websites of internetbronnen, of het door hen verzamelen, gebruiken of onthullen van uw persoonlijke informatie. Wij willen u aansporen om het geheimhoudingsbeleid van die andere sites goed door te lezen, zodat u weet hoe zij informatie over u verzamelen en gebruiken.

Onthult Serrix de door hen verzamelde informatie?
Serrix zal uw persoonlijke informatie niet verkopen. Wij kunnen uw informatie echter verstrekken aan derden die namens ons handelen, of indien dat wettelijk toegestaan of verplicht is.

Onthulling aan Service Providers
Future Shop kan uw persoonlijke informatie verstrekken aan bepaalde service providers om producten en diensten aan u te kunnen verlenen, om informatie te verifiëren en te valideren en om aangelegenheden op het gebied van klantenservice te behandelen. Tot de voorbeelden van service providers behoren creditcard verstrekkers, product service depots, garantieverleners en bezorgdiensten. Om het risico op fraude of misbruik van persoonlijke informatie te verkleinen, kan Future Shop uw persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot uw adres en creditcard informatie, ook bij derde service providers verifiëren.
Wij zullen redelijke inspanningen betrachten om ervoor te zorgen, dat uw persoonlijke informatie wordt gebruikt op een wijze die met dit beleid in overeenstemming is. Indien u uw persoonlijke informatie niet aan die service providers wenst te verstrekken, kan het zijn dat wij uw transactie niet kunnen verwerken.

Onthulling uit hoofde van de wet
Serrix kan uw informatie onthullen, indien dat wettelijk toegestaan of verplicht is.

Hoe wordt mijn informatie door Future Shop beschermd?
De veiligheid van uw persoonlijke informatie heeft voor Serrix een hoge prioriteit. Wij maken gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en de meest actuele veiligheidsstandaards voor het beschermen van uw persoonlijke informatie, ongeacht of deze op papier of elektronisch is opgeslagen, tegen onbevoegde toegang, onthulling of misbruik.
Hoewel wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor diefstal, misbruik, onbevoegde onthulling, verlies, wijziging of vernietiging van de gegevens door een derde, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen om dergelijke ongewenste gebeurtenissen te voorkomen.

Hoe kan ik mijn informatie controleren?
U kunt vragen om inzage van de door ons gehouden informatie, hoe wij deze hebben gebruikt en aan wie wij deze op een bepaald moment hebben onthuld, door met ons contact op te nemen op postmaster@Serrix.com. Afhankelijk van bepaalde wettelijk voorgeschreven uitzonderingen en op voorwaarde dat wij uw identiteit kunnen vaststellen, zult u redelijke toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en zult u het recht hebben om de juistheid en volledigheid van de informatie aan te vechten en deze op passende wijze te laten wijzigen.
U kunt ons ook vragen om uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot de wijze waarop wij uw informatie gebruiken of onthullen. Ook kunt u ons laten weten dat u geen verdere mededelingen van ons meer wenst te ontvangen.

Wanneer wordt mijn informatie verwijderd?
Wij bewaren uw informatie alleen zo lang als wij deze nodig hebben voor de door u gebruikte producten en diensten en gedurende een redelijke tijd daarna of ter voldoening aan wettelijke voorschriften. Wij hanteren bewaarnormen waarmee aan deze voorschriften wordt voldaan. Wij vernietigen uw informatie wanneer deze niet langer nodig is, of wij verwijderen uw persoonlijk identificeerbare informatie.
U kunt ook verzoeken dat wij uw informatie uit onze bestanden verwijderen. Afhankelijk van onze voorschriften betreffende het langer bewaren van uw informatie, bijvoorbeeld voor facturerings-, audit- of garantiedoeleinden, zullen wij ons alle redelijke inspanningen getroosten om aan uw verzoek te voldoen.

Zal dit geheimhoudingsbeleid worden gewijzigd?
Om veranderingen in onze service, de technologie en wettelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, kan dit beleid op een bepaald moment worden gewijzigd. Wij kunnen onderdelen van dit beleid toevoegen, wijzigen of verwijderen indien wij van mening zijn dat dit moet gebeuren. Indien wij dit beleid actualiseren, zullen wij de daarop vermelde datum wijzigen, zodat duidelijk is wanneer de wijzigingen hebben plaatsgevonden.